Marijana Kosor

Prof. Logoped, Zadar


Logoped je stručnjak za poremećaje govora, glasa i jezika, gutanja, slušanja, čitanja, pisanja i svih oblika komunikacije. U odnosu na uslugu koja se može dobiti kod logopeda u bolnici, školi, vrtiću ili drugoj javnoj instituciji, kod privatnog logopeda je manji red čekanja na termin. K tome, roditelji koji vode svoje dijete privatnom logopedu često smatraju kako na taj način mogu dobiti bolju uslugu. Bolja usluga kod privatnog logopeda ogleda se u bržem napretku djeteta i boljem uspjehu kod savladava logopedskih poremećaja.
U logopedskom kabinetu Lavlje Srce termin dijagnostike moguće je dobiti u roku od oko 2 tjedna. Čekanje za termin terapije ovisi od doba godine i od fleksibilnosti rasporeda djeteta i roditelja. Termin terapije najlakše je dobiti tijekom ljeta, te ako roditelj može dovesti dijete k logopedu prijepodne ili u rano poslijepodne.

Zašto je važno?

Komunikacija je jedna od najvažnijih sposobnosti čovjeka. Dio je psihosocijalnog razvoja svake osobe i o njoj ovisi naša uključenost u obitelj i društvo.

Uvriježeno je mišljenje da se patologija govornog jezika svodi na prilagođavanje izgovora teških glasova poput glasa "r" i mucanje. Međutim, područje rada logopeda obuhvaća širi spektar poremećaja cijelog aparata kojeg čovjek koristi za komunikaciju. Ovo su neki od njih.

Problem izražavanja

Pronalaženje pravih riječi i poremećaji semantike jezika mogu biti posljedica specifičnog jezičnog oštećenja, poput kašnjenja u razvoju jezika, ili samo jedan dio šire dijagnoze, kao što je demencija.

ČITANJE I PISANJE

Oštećenja pismenosti odnose se na prevođenje znaka u zvuk (fonetika), riječi u značenje (semantika) i općenito na čitanje i pisanje rečenica s razumijevanjem.

PROBLEMI S GLASOM

Glas koji je previše mekan ili pretjerano glasan može negativno utjecati na društveni ili profesionalni dojam osobe.

JEZIČNE VJEŠTINE

Kako bi mogla prenijeti značenje, rečenica treba biti gramatički ispravna, što uključuje stavljanje riječi u ispravan padež ili glagolsko vrijeme.

AFAZIJA

Poremećaj govora može nastati zbog ozljede specifičnih područja mozga kao posljedica moždanog udara i traume glave.

CJENIK

Logopedska usluga 30'

24 EUR (180,83 KN)

Logopedska dijagnostika ili terapija u trajanju od 30 minuta.

Logopedska usluga 45'

30 EUR (226,04 KN)

Logopedska dijagnostika ili terapija u trajanju od 45 minuta.

Izdavanje nalaza

30 EUR (226,04 KN)

Na zahtjev korisnika, po završetku dijagnostike, izdaje se pisani nalaz i naplaćuje zasebno.

Otkazivanje rezervacije

10 EUR (75,35 KN)

Naplaćuje se za otkazivanje unutar zadnjih 48 sati prije rezerviranog termina.

Adresa Ureda

City Galleria (na katu), Polačišće 2, Zadar

Kontakt


LAVLJE SRCE, obrt za usluge govorne terapije vl. Marijana Kosor, Polačišće 2, 23000 Zadar